ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

By: pinovasyon | February 25, 2018

 
Arge Nedir
Arge Nedir
 

Arge nedir, ArGe çalışması nasıl yapılır, Ar-Ge çalışmaları örnekleri nelerdir? konularını kısaca sizlere anlatacağız. Ar-Ge nedemek? ArGe, araştırma ve geliştirme kelimelerinin kısaca yazılmış halidir. Arge ile yenilikçi teknolojik ürünler tasarlanıp üretilir. Zeytin Dalı Harekatında görüldüğü üzere Arge ülkemizin kalkınması için çok önemlidir. Ülkemiz, insansız hava aracı (iha) ve silahlı hava aracı (siha) geliştirmek için Ar-Ge faaliyetleri yapmasaydı, teröristlerle savaşırken daha büyük zayiatlar verebilirdik. İnsansız hava araçlarının Türkiye de üretilip, teknolojik olarak kullanılabilir hale gelmesini sağlayan tüm faaliyetler ARGE olarak tanımlanır.

ArGe Çeşitleri Nelerdir

Ürün argesi ve üretim (proses) argesi olmak üzere ikiye ayrılır.

ArGe de Kimler Çalışır

ArGe Patent Firması

Herkes arge çalışması yapamaz. Öncelikle bıkmadan araştırma yapmanız ve bilimsel yayınları okumanız gerekir. Ekip çalışmasına yatkın olmalısınız. Beyninizi, sürekli yenilik yapmak için çalıştırmalısınız ve problemlere çözüm arıyor olmanız gerekir. Yaptığınız işleri ve gördüğünüz teknolojileri sürekli sorgulamalısınız. Sorgularken; Bu ürünü neden böyle tasarlamışlar? Bu ürün nasıl çalışıyor? Bu ürünün problemleri ne? Bu ürünü nasıl geliştirebiliriz? Daha iyisini yapmak için bu yoluda deniyelim mi? gibi soruların aklınızdan sürekli geçiyor olması gerekir. Örneğin İTÜ'den bir hocamız 2015 yılında, beyin kanaması geçiriyor ve hastaneye giderken ambulanstaki görevliler, onun beyin kanaması geçirdiğini anlamıyor. Haliyle ambulansta kendisine gerekli müdahaleler yapılmıyor. Allahtan değerli hocamız sağlığına kavuşuyor. O günden sonra, ambulanslarda beyin kanamasını tespit eden, elektro manyetik cihazı tasarlamak için hocamız, proje başlatmış ve başarılı olmuştur. Örnekteki gibi problemleri tespit edip, bunu nasıl çözebiliriz diyen kişiler ancak arge uzmanı olabilir.

Araştırmacılık niteliğini sağladıktan sonra, teknik yeteneklerinize bakılır. Üç boyutlu çizim programları, sonlu eleman metodları, yazılım... gibi konularda kendinizi geliştirmiş olmalısınız. Teknolojiyi takip edebilmeniz için ingilizceyi iyi okuyup anlayabilmelisiniz.

Ortak ARGE İşbirliği Projesi yapmak istersen projelerini paylaşabilir veya projeleri inceleyebilirsin.

ArGe Çalışması Seviyeleri Nelerdir

www.go2patents.com

  1. Birinci seviye Mükkemmel Arge seviyesidir. Ürün Dünyanın hiç bir yerinde yoktur ve ürün için ilk buluşu yapan sizsiniz.
  2. İkinci seviye İleri Arge seviyesidir. Ürünü Dünyada üreten firmalar vardır. Fakat, siz ürünü ilk defa tasarlayıp üreteceksinizdir. Bu firmanız için ileri seviye olarak adlandırılır. Çünkü teknolojiyi bilmiyorsunuz.
  3. Üçüncü seviye Temel Arge seviyesidir. Ürünü üretmektesiniz ama rakiplerinize göre üründe fark yaratabilmeniz için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam etmeniz gerekir. Bu seviyede ürüne değişik fonksiyonlar eklenerek, iyileştirme çalışmaları yapılır. Eski ürünü tamamıyla ortadan kaldırıp, yeni ürünleri piyasaya sürecek teknolojik ürünler tasarlanabilmektedir.
  4. Dördüncü ve en düşük seviye ÜRGE (ürün geliştirme) seviyesidir. Ürünle ilgili yapılabilecek tüm iyileştirmeler yapılmıştır. Artık daha ucuza satabilmeniz için ürün üzerinde maliyet azaltma çalışmaları yapılmaktadır.

Türkiye'de Ar Ge Çalışmaları

Maalesef Türkiye'de Birinci seviyede arge çalışmaları yok denebilir. Bunun dışında savunma sanayimizde ileri seviye arge çalışmaları yapılmaktadır.

İşletmelerde Ar-Ge Fonksiyonu ve Önemi

Firmaların rakiplerine fark yaratıp, yeni pazarlar yaratabilmesinin tek yolu arge dir. 2000'li yıllardan sonra farklı olan kazanmaktadır. Arge, emeğinizin karşılığını ileride alabileceğiniz bir yatırım aracıdır. Örneğin Tekstilde arge nedir? sorusunun cevabı, su geçirmez ve terletmeyen kumaşlardır. Bu tekstil teknolojilerini önceden kendimiz yapabilirsek, teknoloji transferi ve lisans sözleşmeleri için büyük paralar harcamak zorunda kalmayız. İşletmelerde arge ekibi olmazsa üretim, insan kaynakları, satış, satın alma, kalite gibi departmanların geleceği olamaz.

ArGe Nedir

ArGe Teşvik Uzmanı

ArGe nedir konusunu anlamak için Arge nasıl yapıldığını ve arge çalışması fazlarını (aşamalarını) öğrenmeniz gerekir.

ArGe Nasıl Yapılır

Arge çalışması için 7 adet faz vardır.

1) Fizibilite Çalışması - ArGe Nedir Nasıl Yapılır

Birinci fazımızda arge nedir nasıl yapılır için insansız hava aracı(iha) örneğimizle devam edelim. İlk fazda başka ülkelerin yaptığı iha'ları alıp özelliklerini ve kullanılan teknolojilerini inceliyoruz. Bunun için yayınlanan bilimsel makaleleri ve bilimsel literatürü tarıyoruz. Google ve youtube'da artık bilimsel araştırma için veri deposu olarak kullanılmaktadır. Araştırma fazında ürün, başka ülkelere satılacaksa, bu müşterilerin talepleri ve Dünyadaki iha standartları okunup fizibilite çalışması yapılır. İHA , arge projesi için gerekli teknolojilerin ve malzemelerin maliyetleri çıkarılır. Çalışacak Arge personelinin niteliği ve maliyetleri çıkarılır ve bütçe planlaması oluşturulur. Projedeki riskler belirlenip, risklerin nasıl azaltılabileceği tespit edilir. Müşteriye arge proje teklifi sunulur. Fizibilite çalışması sonucunda, bu projeye yatırım yapalım mı, yapmayalım mı? kararıyla son bulur. Proje uygun bulunmazsa arge projesi burda sonlandırılır. Proje uygun bulunursa, ikinci faza geçilir.

2) Ön Dizayn Çalışması - Arge Nedir Nasıl Yapılır

İkinci fazda insansız hava aracının 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamında çizimleri yapılır. Akıllı iha araçları için yazılımlar ve elektronik kart tasarımları, bilgisayar ortamında hazırlanır. Yazılım, elektronik kart ve 3 boyutlu modeller, bilgisayar ortamında analizlere tabi tutulur. Örneğin ürün dayanıklılık testleri için ANSYS gibi 3D analiz yazılımları kullanılır. Bilgisayar ortamındaki testlerden ürün başarıyla geçerse üçüncü faza geçilir. Analizlerin bilgisayar ortamında yapılmasının ana sebebi, maliyetleri düşürmektir. Bilgisayar ortamındaki analizlerde hata ve riskler bulunursa tasarımda değişikliğe gidilip tekrar analiz çalışmaları yapılır.

3) Ön Prototip Çalışması - ArGe Nedir Nasıl Yapılır

İkinci fazda tasarlanan prototip ürün, az miktarda üretileceği için hassas üretim yapabilen ama yavaş çalışan ucuz üretim teknolojileriyle üretilir. Örneğin, 3D boyutlu yazıcılar, tel erezyon üretimi, artımsal saç şekillendirme üretimi teknolojileri, bu fazda kullanılır. Üretilen parçalar birleştirilerek prototip hazırlanır.  Prototip elektronik kartlar üretilerek, deney tesisatları oluşturulur. Deney tesisatlarında, elektronik kart ve yazılımının çalışması test edilir. Bu fazda maliyetler düşük tutularak, ilk prototipler üretilir. Elektronik kart ve yazılımlar iha üzerine yüklenmez, deney tesisatında çalıştırılır, aksi halde beklenmedik maddi zararlar oluşabilir.

4) Ön Prototip Testleri - ArGe Nedir Nasıl Yapılır

Üçüncü fazda ki prototip ürün ve elektronik kartlar birleştirilerek ürün üzerinde standartlara uygun testler yapılır. Eğer geliştirilen üründe standart testler yoksa, testlerde geliştirilir. Ürünün çalışacağı koşulları canlandıran test makinaları kullanılır, yoksada yapılır. Bilgisayara, veri kaydı için elektronik veri toplama cihazları (DAQ kartları) ve elektronik sensörler, bu safhada kullanılır. Elde edilen ölçümler analiz edilir.

5) Dizayn Çalışması - ArGe Nedir Nasıl Yapılır

Beşinci fazda , dördüncü fazdaki test sonuçlarından elde edilen tecrübelere göre bilgisayar ortamında, 3 boyutlu tasarım, elektronik kart ve yazılım için değişiklikler yapılır. Yapılan değişiklikler tekrar bilgisayar ortamında analiz edilir. 

6) Prototip Çalışması - ArGe Nedir Nasıl Yapılır

Üçüncü ve dördüncü faz tekrarlanır. Ürün başarılı olursa yedinci faza geçilir. Eğer başarısız olursa beşinci ve altıncı fazlar tekrar yapılır.

7) Seri Üretim Fazında - Arge Nedir Nasıl Yapılır

Prototip imalat ile seri imalat birbirinden farklı süreçlerdir. Bu fazda birçok ülkeden, iha siparişi aldığınızı veya savaşta birçok ihanızın düştüğünü düşünürsek, iha'yı hızlıca tekrar üretmeniz gerekecektir. Seri üretim için hızlı ve maliyetli üretim teknolojileri kullanılacaktır. Seri üretimden çıkan ürünler tekrar test edilir, çünkü seri üretimdeki şartlarla prototip üretimdeki şartlar bir değildir. Hatalar varsa seri üretimde geliştirme faaliyetleri yürütülür. Sürekli aynı standarta ürün çıkarılabilmesi için arge çalışmaları üretimde de devam eder. Artık İHA'ları müşteriye veya askeri birliklerimize gönderebilirsiniz. 

ArGe Çalışması Kaynakları Nelerdir

ArGe Patent Danışmanı

Arge çalışmasını yenilikçi ürün tasarımı olarak sınırlayamayız. Bunun dışında da yukarıda saydığımız her bir fazın içerisinde ufak ufak arge çalışmaları yapılmaktadır. 

  1. Üretim makinası ve teknolojilerini tasarlamak için arge çalışması yapılabilir.
  2. Test makinalarının ve prosedürlerinin tasarımı için arge çalışması yapılabilir.
  3. Müşteriniz, ürünü sizin ummadığınız yöntemlerle kullanıyor olabilir, bu tecrübeleri dinleyerek arge çalışması yapabilirsiniz.
  4. Rakipler ve teknoloji sürekli takip edilerek arge çalışması yapılabilir.
  5. Müşterisi olamadığınız firmalara, daha sonrada yedek parça olarak satış yapabilmek için arge çalışması yapılabilir. 

ArGe Çeşitleri

ArGe Örnekleri

Arge örnekleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca inovasyon örnekleri ve dalga enerjisi sayfalarından daha fazla örnekle konuyu daha iyi kavrayabilirsiniz.

# Arge nedir # Arge çalışması # Arge nasıl yapılır

Category: inovasyon 

Tags: Arge