ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

By: pinovasyon | June 21, 2017

 
Arge ve inovasyon
 

Bir firmaya arge ve inovasyon yatırımı yapmak için patent performans ölçümü en önemli faktörlerden biridir. Genel olarak, patent sayısındaki bağıl artış, firmanın entelektüel seviyesi ve ekonomik güç göstergesi için dikkate alınmaktadır.

ArGe Patent Firması

Yurtdışında firmaların satış değerleri belirlenirken, entelektüel sermaye değerleride hesaplanmaktadır. Yapılan bir araştırmada, Almanyada faaliyet gösteren 50 makina kalıp imalatçısı firmadan elde edilen istatistik verilerine göre, patent başvuru tarihinden 2-3 yıl sonra firmaların ekonomik parametrelerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda bir firmaya yatırım yapacaksanız, patent parametrelerini dikkate almanız gerekir. 

ArGe ve İnovasyon Yatırım

Sizde arge ve inovasyon yatırımı yapmak istiyorsanız, pinovasyon arge proje pazarı portalımızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, inovasyon proje çağrılarını , satılık patentleri ve pinovasyon makalelerini emailinize göndermemizi istiyorsanız mailinizi bize gönderebilirsiniz.

patent
www.go2patents.com

Patent Değerinin Ölçülmesi

Sadece patent sayısı tek başına bir parametre olarak gösterilemez. Patentlerin değerlerini belirleyebilmek için araştırıp incelenme yapılması gerekir. Bir firmanın entelektüel sermayesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren patent parametreleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Başvurulan patent sayısı
 • Patent başvurusu yapan kişi sayısı
 • Onaylanan patent sayısı
 • Geçerlilik süresi dolmamış patent sayısı
 • Belirli teknolojik alanlardaki patent yoğunluğu
 • Teknoloji sınıfı
 • Patent aile sayısının genişliği
 • Patente yapılan atıf sayısı
 • Patent alt sınıf sayısı
 • İhlal edilme ihtimali olan patent sayısı
 • İtiraz edilen veya davalık patent sayısı
 • Patent geçmişi

Bu parametreler incelenerek firmaların patentleme stratejileri tespit edilip gelecekteki ekonomik performanslarının hesaplanmasında kullanılabilmektedir.
Firmanın sadece patent sayısının fazla olması o firmanın güçlü olduğu anlamına gelmez. Alınan patentlerin niteliğinin incelenmesi gerekir. Bir patentin gücünü başvuru yapılan patent aile sayısı, atıf yapılma sayısı, alt sınıf sayısı, teknoloji alanı ve ilgili sınıftaki patent yoğunluğu ile belirlenir.

Arge ve inovasyon Yatırım Performans Ölçümü için Örnek Patent İncelemesi:
Şekil 1’de bir firmanın aldığı tüm patentler görülmektedir. 2010 yılından sonra patent sayısında artış söz konusundur. Şekil 2’de Firmanın patentlerinin yaptığı atıf sayısı ve firmanın patentlerine yapılan atıf sayısına bakıldığında sıfır değeri görülmektedir. Patentlerin önceki ve sonraki teknolojiyle bir bağının olmadığını veya firmanın kendi patentleri arasında bir bağ olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

arge ve inovasyon performans ölçümü

Şekil 1 Örnek firmanın patent aile sayısı

Patent Atıf Sayısı

Şekil 2 Örnek firmanın patent atıf sayıları 

Şekil 3’te aynı firmanın patentlerinin teknoloji sınıfı görülmektedir. Patentlerinin %75’inin proses ağırlıklıdır. Fakat, ürün teknoloji sınıfındaki patentlerin ekonomik getirisi daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Sonuç olarak bu firmanın arge ve inovasyon yatırım için patent performans parametrelerinin düşük gözükmektedir.

inovasyon Teşvik Danışmanı
Patent teknoloji sınıfları

Şekil 3 Örnek firma patentlerinin teknoloji sınıfı

Patent indikatörleri, rakiplerin, tedarikçilerin ve yatırım yapılması düşünülen şirketlerin arge kapasitesini ve gelecekteki kazanç getirisini ölçmede ön indikatör olarak kullanılabilmektedir. Arge ve inovasyon yatırım için patent parametrelerini değerlendirmede bir uzmanla çalışılmalıdır. Patent ile inovasyon performansının ilişkisi hakkında daha fazla bilgi almak için patent inovasyon makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.  

# Arge inovasyon, # Arge ve inovasyon

Category: inovasyon 

Tags: Arge, Patent, YATIRIM