ArGe Proje Çağrıları - inovasyon Projeleri

By: pinovasyon | July 08, 2017

 
Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi Çeşitleri
 

Dalga enerjisi çeşitleri arge faaliyetleriyle doğru orantılı artış göstermektedir. Makalemizde gelgit, akıntı gibi farklı çalışma prensiplerine sahip tasarımlar incelenecektir.

Dalga Enerjisi Nedir

Dalga enerjisi, deniz veya okyanuslardaki su hareketlerinin mekanik araçlarla elektrik enerjisine çevrilmesi işlemidir. 

Dalga Enerjisi Çeşitleri

1) Dalga Yükselme ( Kabarma ) Enerjisi

 

Dalga sahil kesimlerinde yükselir. Eğer uygun sahil ve kayalık zemin varsa karaya kurulacak sistemle enerji üretimi sağlanabilir. İskele altlarında deniz yükseldiğinde boşluklardan hava çıkışı olur. Havanın sıkıştırılması mantığına dayanarak, sistem geliştirilmiştir. Deniz yükselince hava dışarı çıkar, deniz çekilince hava aynı delikten içeri girer. Jeneratör çift yönde dönerek elektrik üretebilmelidir. Havanın çıkış deliği daraldıkça pervane daha hızlı dönmektedir.   Gemilerde de benzer şekilde elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Dalga enerjisi çeşitlerini örnek videolardan izleyebilirsiniz.

dalga enerjisi çeşitleri
 

Dalga Enerjisi

2) Gelgit Enerjisi

 

Basitçe ay ve güneşin hareketleri sonucu deniz seviyesi yükselip alçalmaktadır. Deniz seviyesi yükseldiğinde baraj içerisinde su dolmaya başlar, su akışı sırasında enerji üretilmektedir. Bu enerji baraj içerisinde depolanır, tekrar deniz alçaldığında türbinlerden geçirilerek baraj boşaltılır. Türbinlerin dönüşü sırasında elektrik enerjisi üretilir.

 

3) Dikey Salınımlı Dalga Enerjisi

 

Dalga enerjisinin dikey salınımlarını ve suyun kaldırma kuvvetini kullanan sistemlerdir. Salınım hareketleri bir jeneratörün verimli enerji üretmesini sağlayacak kadar kuvvetli değildir. Dalga enerjisi yükseklere kurulmuş barajlara, su gücü olarak depolanır veya akümülatörlere depolanır. Baraj dolduğu zaman su tekrar denize gönderilerek elektrik üretimi gerçekleşir veya akümülatörlerden basınçlı su/hava olarak türbinlere gönderilerek elektrik üretilir. Deniz suyunun toprağa değmeden depolanması gerekir, aksi taktirde tuzlu su toprakları tarım yapılamaz hale getirebilir.

 

4) Yatay Salınımlı Dalga Enerjisi

 

Kıyı şeridinde sandal ile durursanız, deniz sizi ileri atar ve tekrar geri çeker. Kıyıdaki dalga enerjisi gücünü faydaya dönüştürmek için sistemler tasarlanmıştır. Dikey salınımlı dalga enerjisi gibi aynı prensiple elektrik üretmektedir.

 

5) Mebran Dalga Enerjisi

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırım maliyeti yüksek olduğu için kullanımı çok hızlı artmamaktadır. Yeni geliştirilen membran sistemi sayesinde parçalar basitleştirildiği için maliyetler çok aşağıya çekilmiştir. Dalga geçişlerinde diyafram sistemi yukarı ve aşağı hareket ederek pompa gibi çalışmaktadır. Dalga enerjisi ile sıkıştırılan havadan elektrik üretilebilmektedir.

 

6) Dalga Kıran Enerjisi

 

Dalganın yükselmesi sonucu silindir şeklindeki su depoları, su ile dolmaktadır. Suyun ağırlığı açısal kuvvete dönüşerek silindiri döndürmektedir. Hareket, ara donanım olmadan, direk dönmeye dönüştüğü için sistem daha verimlidir. Dalga enerjisi yutulduğu için sistem dalga kıran olarak adlandırılmıştır.

 

7) Dalga Frekans Enerji Üretimi

 

Dalga boyuna göre tasarlanmış iki veya daha fazla ayrı parçanın bağıl hareketinden dalga enerji ile elektrik enerjisi üretilmektedir. Parçalar birbirlerine pistonla bağlanabilir. Tasarım muhakkak, okyanustaki nominal dalga boyuna göre tasarlanması gerekir. 3 parçalı sistemlerde, 1. ve 3. parça dalga tepesine gelmeli, 2. parça dalga çukuruna gelmelidir.

 

8) Laminer Akış Dalga Enerjisi

 

Laminer akış teorisine göre dalganın yatay akışı sebebiyle yüzeydeki su moleküllerinin dairesel hareketi dibe indikçe azalır. Suyun üst kısmındaki parçanın, suyun dibindeki parçaya göre daha fazla hareket etmesine sebep olur. İki parçanın birbirine göre farklı hareketi dalga enerjisi sayesinde elektrik enerjisi üretimini sağlar. Dalga yönü değişse bile sistem elektrik üretmeye devam edebilir. Fırtınalarda sistem suyun dibine çekilerek, aynı nominal enerjiyi üretmesi sağlanabilir.

 

9) Dairesel Dalga Enerjisi

 
dairesel dalga enerjisi

Sistem su altında çalıştığı için fırtınalara karşı kendini koruyabilmektedir. Kanat açısı dalganın özelliklerine göre ayarlanabilmektedir. Sistem diğerlerine göre çok daha verimlidir. Bu teknoloji üzerinde çalışarak geliştirmeler yapılmalıdır.

 

Deniz yüzeyine paralel kanatçıklardan dairesel hareket ile elektrik enerjisi üretir. Teknoloji sabit tork üretmektedir. Çalışırken dalga frekansıyla senkron çalışırsa, giren dalga enerjisi tamamiyle sönümlenerek sistemden çıkabilir. Buda yaklaşık %95 verimliliğe karşılık gelmektedir.

 

10) Yosun Hareketi Dalga Enerjisi

Deniz dibindeki bitki örtüsünün veya yosunların dalga enerjisinden dolayı yaptığı hareketten esinlenerek geliştirilmiş hidrolik motorlu bir dalga enerjisi üreten sistemdir. Fırtınadan dolayı dalga seviyesi yükseldiğinde sistem otomatikman kapanmaktadır.

 

Ortak ARGE İşbirliği Projelerine katılmak istersen ARGE MERKEZİ Grubuna katılıp projelerini paylaşabilirsin.

Dalga Enerjisi Türkiye

Görüldüğü üzere farklı dalga enerjisi çeşitleri kullanılarak elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Bunları temel alarak Türkiye ye uygun dalga enerjisi çeşitleri geliştirilmelidir. Üniversitelerimizde bu konuda araştırma projeleri başlatılmalıdır. Türkiyede ilk dalga enerjisi pilot tesisi, Zonguldakta manolya isimli parkın elektrik ihtiyacını karşılamak için avusturalyalı bir firma tarafından yapılması planlanmaktadır.  

Dalga Enerjisi Sunum

Dalga Enerjisi Avantajları ve Dezavantajları

Avantajı elektrik üretimi sağlamaktır. Dezavantajı ise deniz canlılarının hayatını risk altına sokması ve yaşam alanlarını daraltması olarak sayılabilir. Sahile yumurtlayan canlılar için yumurtlama alanlarına yok etmektedir. Dalga enerjisi istasyonlarının sayısı artarsa, dalga enerjisi sahile gelmeden sönümleneceği için denizlerin kendi kendini kumsalda filtreleme özelliği yok olacaktır. Yani deniz kirliliğinde artış olabilir. Mevcut teknoloji yüksek dalga boylarında verimli enerji üretebilecek kapasitededir. Denizlerde kullanılamaması dezavantajları arasında sayılabilir.

Dalga Enerjisi Nasıl Elde Edilir

Okyanus dibindeki akıntılardan, deniz yüzeyindeki akıntılardan, deniz yüzeyindeki çalkantı hareketinden, sahile vuran dalgadan, deniz suyunun yükselmesinden dalga enerjisi elde edilir.

Dalga Enerjisi Nerelerde Kullanılır ve Kullanım Alanları

Okyanuslarda, mekanik hareketle elektrik üretimi için kullanılır. Sahil kesimlerinde tepelere su depolayarak enerji birikimini de sağlar. Hidrolik yağı yüksek basınçlarda depolayarak elektrik üretimi sağlanır. Havada dalga ile sıkıştırılıp, enerji üretiminde kullanılabilir. 

Dalga Enerjisi Kullanan Ülkeler

Okyanus kıyısında sahili olan gelişmiş ülkeler dalga enerjisi kullanmaktadır. Özellikle Danimarka, Norveç, Avusturalya gibi ülkeler bu alanda öncü olmaktadır.

# Dalga enerjisi çeşitleri # Dalga enerjisi nedir # Akıntı enerjisi # Gelgit enerjisi # 

Category: inovasyon 

Tags: Teknoloji, YATIRIM