ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

By: pinovasyon | June 19, 2017

 
inovasyon yatırım
Pinovasyon ile inovasyon yatırım
 

inovasyon yatırım platformu, arge proje çağrılarının yayınlandığı ve ortak arge işbirliğini geliştirmek için kurulmuş bir platformdur. Araştırmacılar, proje fikirlerini yayınlayarak, arge projelerine uygun araştırmacıları ve yatırımcıları bulabilirler. Melek yatırımcılar, bu portalda arge projelerine finansal destek sağlayabilirler. İş arayan arge uzmanları da uzmanlık alanlarına göre bu projelerde görev alabilirler.

www.go2patents.com

Pinovasyon - İnovasyon Yatırım Platformu Neden Kuruldu

Türkiyede nitelikli arge projelerini hayata geçirmek için karşılaşılan aşağıdaki problemler dikkate alınarak, çözüm amacıyla inovasyon yatırım platformumuz kurulmuştur.


  • Büyüme hızının yavaşlaması ve iş fırsatlarının azalması
  • Nitelikli arge personeline ulaşamamak
  • Nitelikli arge personelinin uzmanlık alanıyla ilgili iş bulamaması
  • Yetersiz üniversite sanayi işbirliği
  • Arge projelerinde birçok uzmanlık alanına ihtiyaç duyulması
  • Alt yapı yetersizliği ve alt yapı yatırımlarının sanayi ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yönlendirilememesi
  • Gerçekten arge çalışması yapmak isteyenlerin bir araya gelememesi
  • Genç üniversite öğrencilerini ve mezunlarını yönlendirebilecek inovasyon liderlerinin olmaması
  • Firmaların inovasyona önem vermemesi
  • İnovasyon yatırım liderlerinin azlığı


İnovasyon yatırım platformumuz ortak amaç için arge uzmanlarını bir araya getirerek bu açığı kapatmayı hedeflemektedir. Pinovasyon, inovasyon yatırım platformumuzda sosyal medya gruplarını kullanarak daha hızlı ve başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

İnovasyon Yatırım

Sizde inovasyon yatırımları yapmak istiyorsanız, pinovasyon online arge proje pazarı sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, arge proje çağrılarını emailinize göndermemizi istiyorsanız mailinizi bize gönderebilirsiniz.

İşbirliği inovasyonuna Yatırım ile Türkiye Kazanacak

İşbirliği ekosistemiyle ile gerçekleştirilecek inovasyon yatırımları gelecekte büyüme ve sosyal refah koşullarının iyileştirilmesini sağlayacaktır. Beklenen büyümenin eski modellerle gerçekleşmeyeceği kesindir. Pinovasyon potansiyel iş gücünü arge işbirliği ekosistemine yönlendiren, inovasyonun yeni bir mantığıdır. İşbirliği projeleriyle yenilikçi ürün fikirlerinin, pazara yönelik adımları hızlanacaktır. Yenilikçi ürünlerin ticarileştirilmesi ve pazarların oluşması aktörler arasında inovasyon kültürünün ve işbirliği kültürünün yaygınlaşmasına ve sürekliliğine olanak sağlayacaktır. Yeni aktörlerle ortaklık, karşılıklı öğrenmeyi de beraberinde getirecektir. Sonuç olarak işbirliği projelerine yapılacak inovasyon yatırımları ülkemizin kalkınmasını sağlayacaktır.

# inovasyon yatırım

Category: inovasyon 

Tags: Arge, YATIRIM