ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

By: pinovasyon | June 21, 2017

 

Patent inovasyon ilişkisi;

Bu makalemizde, patent ile inovasyon nasıl yapılır anlatılacaktır. İnovasyon ve patent arasında ikili bir ilişki vardır.  İnovasyon çalışmaları ile patent elde ederken, mevcut patentleri araştırıp, verileri inceleyerek inovasyon yapabilirsiniz. Patenten inovasyona gidebilmeniz için patent araştırma stratejinizi iyi oluşturmalısınız. Bu makalede patent araştırma stratejisinin faydaları ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi anlatılacaktır. Özellikle, elde edilen verilerin, firmaların patent portföy yönetim stratejilerini ve teknoloji yönetim stratejilerini belirlemede nasıl kullanıldığını örneklerle anlatacağız.

 
patent inovasyon
Patent inovasyon
ArGe Patent Danışmanı

İnovasyon için Patent Gücü

Her yıl Dünyada 1,9 milyon patent başvurusu gerçekleşmektedir. Yıllara göre patent ofislerine yapılan patent başvuru dağılımı Tablo 1’de görülmektedir.  2010 yılında 3357 tane patent başvurusu Türkiye de gerçekleşmiştir. Amerika, Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya gibi ülkelerde patent faaliyetleri daha yoğun görülmektedir. Patent veri tabanları, 30 ile 70 milyon arasında değişen patent dokümanını firmaların hizmetine sunmaktadır. Orta ve düşük gelirli ülkelerin, bu kadar büyük teknolojik bilgi kaynağından faydalanması gerekir. Patentler, stratejik teknoloji yönetiminde çok değerli bilgi kaynağıdır. Firmalar kendi teknoloji portföylerini belirlemek, yeni teknolojik iş fırsatlarını tespit etmek, rekabet ortamındaki teknolojik değişimleri tespit etmek, dış kaynaktan bilgi türetmek, yeni market, yeni müşteri, yeni rakip, yeni tedarikçi tespit etmek ve hatta insan kaynakları yönetim sürecinde, ilgili alanda çalışan uzmanları tespit etmek amaçlı kullanılabilir.

Tablo 1 Ülke patent ofislerine yapılan patent başvurularının yıllara göre dağılımı

Patent Ofisi

Başvuru Yılı

2008

2009

2010

Total

1.915.000

1.846.000

1.979.000

US

456.321

456.106

490.226

Çin

289.838

314.604

391.177

Japonya

391.002

348.596

344.598

Güney Kore

170.632

163.523

170.101

Avrupa Patent Ofisi

146.150

134.580

150.961

Almanya

62.417

59.583

59.245

Rusya

41.849

38.564

42.500

Kanada

42.089

37.477

35.449

Hindistan

36.812

34.287

-

Avustralya

26.346

23.681

24.887

Brezilya

22.917

21.944

22.686

İngiltere

23.379

22.465

21.929

Fransa

16.419

15.693

16.580

Diğerleri

188.829

174.897

208.661


Patent İnovasyon

Sizde inovasyon yaparak patent sahibi olmak istiyorsanız, Pinovasyon arge proje çağrıları portalımızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, inovasyon proje çağrılarını emailinize göndermemizi istiyorsanız mailinizi bize gönderebilirsiniz.

patent
www.go2patents.com

Patent Araştırma Stratejisi ile İnovasyon Nasıl Yapılır

Patent araştırma stratejisi; problemlere yaratıcı çözüm bulma, arge ve inovasyon yatırımı yapma, teknolojiyi takip etme, yatırım hatalarını önleme, patent geçerliliği kalmayan ürünleri tespit etme ve diğer şirketlerin inovasyon ve patent portföy stratejilerini tespit etme amaçlı kullanılabilmektedir. Her uzmanın kendine göre patent araştırma stratejisi vardır. Sonuçta elde edilen veriler inovasyon için 2 farklı metotla uygulanabilir. 

1.Teknoloji ve Rakip Takibi

Kullanım özelliklerine göre elde edilen istatistiksel veriler, teknoloji takibiyle ekonomik ve stratejik faydaya dönüştürülebilinir. Rakiplerin yaptığı çalışmalardan haberdar olarak, arge faaliyetlerine yön verilebilinir. Bir patent, yayın tarihinden 2-3 yıl sonra piyasaya ürün olarak sunulmaktadır. Bu sebeple patent araştırması, teknolojik gelişimin ön habercisi olarak kullanılabilinir. Basit bir örnekle, Tablo 2’de 2010 yılında, teknoloji alanlarına göre patent başvurularını incelediğimizde, 2010 yılından sonra en çok gelişmenin elektrik mühendisliği alanında, elektrik makinaları, enerji, görüntü teknolojileri, telekomünikasyon, dijital iletişim, bilgisayar ve yarı iletken teknolojilerde yaşanabileceği söylenebilir. 2011-2012-2013 yılları içerisinde hayatımızdaki en büyük değişiklikler bu alanlarda olmuştur.

Tablo 2 Teknoloji alanına göre patent başvurularının dağılımı

Teknoloji Alanı

Başvuru sayısı

Yüzde oranı (%)

Elektrik mühendisliği

 

 

 

Elektrik makinaları, cihaz ve enerji

104.543

6,9

 

Görüntü teknolojisi

71.762

4,7

 

Telekominikasyon

50.723

3,3

 

Dijitak iletişim

66.773

4,4

 

Temel iletişim prosesi

14.591

1,0

 

Bilgisayar teknolojisi

117.576

7,7

 

Yönetim amaçlıbilgi teknolojileri

20.485

1,3

Yarı iletkenler

66.787

4,4

Ölçme

227.845

 

Kimya

 

339.645

 

Makina mühendisliği

323.821

 

Diğer alanlar

 

118.331

 

Teknoloji takibi için patent sınıfları da kullanılabilir. Patent sınıfları fonksiyonelliğe ( ısı yalıtkanlığı, elektrik iletkenliği... vs. ) göre ayrılmıştır. Örneğin geliştirdiğiniz bir ürün için aynı fonksiyonellik sınıfında patent araştırması yaparsanız, ürününüzü farklı pazarlara sunma şansını elde edebilirsiniz. Ürünün yeni pazarlara adaptasyonu için arge faaliyeti başlatılabilir. Yani ısı yalıtkanlığını sağlayan bir malzeme geliştirdiyseniz, bu sınıftaki patentleri inceleyerek farklı sektörler içinde ürününüzü güncelleyip piyasaya sunabilirsiniz. Stratejik Teknoloji Yönetimi uygulaması yapan firmalar patent araştırma faaliyetlerine ciddi seviyede önem vermeye başlamıştır. Firmanın geleceğini belirleyecek yatırımlar, patent portföy analizlerine göre uygulanmaktadır.


Patent Araştırması ile Teknoloji Takibi Örnek Uygulaması:

Debriyaj teknolojisi F16D IPC sınıfı içerisinde yer almaktadır. F16D içerisinde “electric vehicle” kelimeleri aratılarak 451 adet patent bulunmuştur. Yıllara göre dağılımı Şekil-1’de gösterilmiştir. Elektrikli araçların debriyaj ve fren teknolojisindeki etkisi 2000’li yıllardan 2013’lü yıllara doğru parabolik artış göstermektedir. 2013 yılındaki veri ilk 6 aylık göstergedir. Teknolojinin gelişimini gösteren S eğrisi daha gelişme aşamasındadır. Patent haritalama tekniği ile ürünün teknolojik ömrü hesaplanabilir. Bu alandaki patentler tek tek incelenerek rakiplerin veya müşterilerin gerçekleştirdiği çalışmalardan haberdar olup, alternatif çalışmalar yapılabilir. F16D sınıfı içerisinde en çok hibrid elektrikli araçlarla ilgili F16D48/02 “clutch external control” konusunda patentler alınmıştır (Şekil 2). Araştırmalar sonucunda, bulunan yeni teknolojik çözüm için daha detaylı arama yapılarak o ürüne özgü teknolojik araştırma yapılabilinir.  Patent araştırması sayesinde hızlı, yaratıcı ve ekonomik metotla yeni teknoloji trendleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 

Patent Araştırma

Şekil 1 Elektrikli araçların debriyaj ve fren teknolojisindeki gelişime etkisinin yıllara göre dağılımı

Patent Sorgulama

Şekil 2 F16D Sınıfının alt sınıflarındaki en çok elektrikli araç kelimesi geçen patent alt sınıfı

ArGe Teşvik Danışmanı

2.Problemlere Çözüm Bulma

Müşterinin isteklerini karşılamak için yürütülen projelerde problemlerle karşılaşılır. İcatlar, genelde bir probleme çözüm ararken bulunmuşlardır. Patent veri tabanları problemlere çözüm bulmak amacıyla kullanılabilinir. Patent ihlal riskini azaltmak için, özellikle 20 yıllık geçerlilik tarihi dolmuş veya yıllık ücretinin ödenmemesi sebebiyle iptal olmuş patentlerde ki çözümler yeni teknolojilere adapte edilebilinir. Geçerliliği olan patentler için dikkatli bir şekilde ihlal analiz incelemesi yapılarak kullanılmalıdır. Geçerliliğini koruyan patentler baz alınarak yaratıcı düşünme teknikleriyle yeni çözümler türetilebilinir. Ayrıca, probleminize çözüm bulmuş yeni tedarikçiler bulmanız içinde patent veri tabanları etkili olarak kullanılabilinir. Probleminize çözüm bulurken ağırlıklı olarak kelime aramasına dayanacağı için patent araştırma kelimelerinin özenle seçilmesi gerekir.


Patent Araştırma ile Problem Çözüm Örnek Uygulaması:

Debriyaj disklerinde en çok yay sürtünmelerinden kaynaklı aşınmalar görülmektedir. Özellikle yüksek tork ihtiyacı olan ürünlerde iç ve dış yay kullanılmaktadır. Yüksek devir altında santrifüj etkisiyle yaylar muz şeklini almaktadır. Bir projede müşteri istemlerinin karşılanması amacıyla iç yayın, dış yaydan daha kısa olduğunu düşünelim. Buradaki problem yayların kontrolsüz olarak birbirine sürtünmesiyle oluşan aşınmaların artmasıdır. Buda ürünün ömrünü etkileyen önemli parametrelerden biridir. Bu probleme uygulanacak uygun çözümlere ulaşmak için patent veri tabanında aranacak kelimelerin tespit edilmesi gerekir. Sarmal Yay teknoloji sınıfında arama yapılabilir. Araştırma kelimeleri; kısa iç yay, dış yay, sürtünme, aşınma olarak tespit edilip araştırma yapılarak Şekil 3 deki patentlenmiş ürünlere ulaşılmıştır.

inovasyon patent

Şekil 3 İç ve dış yay sürtünmelerine yönelik patentlenmiş çözüm önerileri

inovasyon Yönetim Danışmanı

Şekil 3-A’da yayları birbirine göre sabit tutup sürtünmeyi azaltmak için iç ve dış yay arasına çıkıntıları olan tampon yatak yerleştirilmiştir. 3-B’de çıkıntıların boyları artırılarak sürtünme miktarı azaltılmıştır. 3-C’de çıkıntı yerine yayların oturması için yüzeyler yapılmış ve tamponun arka kısmı mafsallı yapılarak yay hareketi kısıtlanmamıştır, 3-D’de iki yay arasında kısmi bölgelere şekillendirilmiş ara malzeme yerleştirilmiştir. Gördüğünüz gibi, hızlı, yaratıcı ve ekonomik çözümlere patent araştırılmasıyla ulaşılmaktadır. Bu makalemizde patent ile nasıl inovasyon yapılabileceği anlatılmıştır. Patent inovasyon makalemiz hakkındaki yorumlarınızı ve görüşlerinizi aşağıdaki yorum kutusundan paylaşabilirsiniz. Patentin arge ve inovasyon performans ölçümünde nasıl kullanılacağı hakkında bilgi elde etmek istiyorsanız arge ve inovasyon yatırım makalemizi okuyabilirsiniz.  

#patent inovasyon

Category: inovasyon 

Tags: Patent, Teknoloji, YATIRIM