ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

By: pinovasyon | June 21, 2017

 

Üniversite Sanayi işbirliği nedir konusunda sıkça sorular gelmektedir. Üniversite ve sanayinin aynı amaç ve çıkarlar için oluşturdukları çalışma ortaklığı olarak tanımlanabilir.

 
üniversite sanayi işbirliği

Üniversite Sanayi İşbirliğinin Önemi

ArGe Patent Firması

Üniversitelerimizde gerçekleşen teorik eğitimi ile sanayideki pratik uygulamaların birleşmesi gerekmektedir. Gençlerimizin en verimli olduğu zaman, esasında üniversite yıllarına denk gelmektedir. Genç yaşlarda hızlı öğrenme, unutmama ve yaratıcı düşünme kapasitesi oldukça yüksek olmaktadır. Bu genç enerjinin üniversite yıllarında yönlendirilmesi gerekir. Bunun bir yolu, üniversite öğretim görevlilerimizin bir araya gelerek devlet desteklerinden faydalanması ve araştırma ekipleri kurmalarıdır. Bu sayede öğrenciler okurken çalışma fırsatını yakalayabilirler. Üniversitelerimizdeki teknokentlerin kurulma amacıda budur.


Üniversite sanayi işbirliği modelleri konusunda en verimli olanı, üniversitede verilen derslerin sanayide karşılaşılan problemlerle pekiştirilmesi olacaktır ( Bknz. inovasyon örnekleri ). Bu konuya uygun üniversite sanayi işbirliği örnekleri verecek olursak, dinamik dersinde anlatılan pendulum problemlerinin gerçek hayattaki örneği olan ve kameraları dengelemek için kullanılan 3 eksenli dengeleme halkası (steady cam) , tasarım proje dersi olarak ele alınmalıdır. Kamera kayıtlarında titreşimin azaltılması probleminin çözümü için öğrencilere proje olarak verilmelidir. İşte, üniversite sanayi işbirliği ancak bu noktada kesişmeye başlayacaktır. Çünkü sanayide bu problemi teknik olarak çözebilecek eğitimli personel bulunmamaktadır. Ancak yapılmış örnek çalışmalarını kopyalayarak bunları üretebilirler. Fakat ufak bir değişiklik için hesap yapmak gerekeceği için yeni ürünlerin tasarlanması zor olacaktır. Üstelik yurt dışından ülkemize yapılan patent başvuru sayısının artığını düşünürsek, artık kendi özgün ürünlerimizi tasarlamamızın zamanının geldiğini anlamaktayız. Özgün ürünlerle yurtdışı ihracatımızı rahatlıkla artırabiliriz.


İnovasyonun girdiği noktada, eğer üniversite ile kamera dengeleme sisteminin otomatik kontrolü üzerine bir proje geliştirilir ise hem sanayimiz hem de üniversitelerimiz kazanabilir. Bu iki kurumu bir araya getirecek ve fırsatları değerlendirecek üniversite işbirliği uzmanı kuruluşlara veya yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla
Pinovasyon sitemiz kurulmuştur. Çözülmesi gereken inovatif problemleri belirleyip arge proje öneri formunu doldurarak web sitemizde yayınlayabilirsiniz. Üniversite öğretim görevlileri ve öğrencileri, sitemizi takip ederek, bu projelere katılabilirler.

Üniversite Sanayi İşbirliği

Pinovasyon üniversite sanayi işbirliği proje çağrılarından ilk önce siz haberdar olmak isterseniz. Proje çağrılarını emailinize düzenli olarak gönderebiliriz. Sizde üniversite sanayi işbirliği yapmak istiyorsanız, pinovasyon arge proje çağrıları portalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Üniversite ve sanayi arasında kurulan işbirliklerini anlamanın en iyi yolu taraflar arasında imzalanan protokol örneklerinin incelenmesi olacaktır.

patent
ArGe Teşvik Uzmanı

Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolü

Üniversite sanayi işbirliği protokolü, karşılıklı iyi niyet ve güvene dayalı, üniversite ve sanayinin kendi olanaklarını belirli kurallar çerçevesinde işbirliği amacıyla karşılıklı anlaşarak kullanmaları için imzalanan resmi protokoldür.
İşbirliği protokolü nasıl hazırlanır 

Protokolün içeriğinde, amaç, kapsam, tarafların yükümlülükleri, gizlilik esasları ve protokolün geçerlilik süresi hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Gizlilik esasları bölümünde, taraflar birbirinin yazılı iznini almadan protokol kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen bilginin 3. kişilerle paylaşılmaması genelde ifade edilir.

Üniversite sanayi işbirliği protokolünün genel kapsamında,
Üniversite ile kuruluşlar arasında
  • Bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik Ar-Ge proje çalışmaları
  • İşbirliği projelerine dayalı makale ve bildiri çalışmaları
  • Lisansüstü öğrencilerinin tezlerini kuruluşlarla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmalar
  • Lisans öğrencilerinin stajlarını ve bitirme projelerini kuruluşlarla işbirliği içinde yapmalarına yönelik çalışmalar
  • Karşılıklı konferans, seminer ve tanıtım etkinliklerine yönelik çalışmalar
  • Öğretim üyelerinin kuruluşlarda yapacakları danışmanlık çalışmaları
  • Deney altyapı çalışmaları
gibi faaliyetlerin belirli kurallara bağlı olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Üniversite Sanayi İşbirliği Projeleri

www.go2patents.com
üniversite sanayi işbirliği projeleri

Üniversite ve sanayinin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yönelik bilgi birikimlerini ve teknolojik alt yapı olanaklarını birleştirerek teknolojik proje faaliyetleri yürütmelerini tanımlayan bir kavramdır. Üniversitede geliştirilmiş yeni bir teknolojinin sanayiye uygulanabilir hale getirilmesi için yürütülen proje faaliyeti veya teknoloji transfer aracı olarakta tanımlanabilir. Üniversite ve sanayinin güçlerini birleştirmesi sayesinde daha verimli ve nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacı güdülmektedir.

Üniversite Sanayi İşbirliği Proje Sözleşmesi

Üniversite ve sanayi tarafındaki proje ortaklarının sorumluluklarını belirleyen, bilgi alış verişinde uyulması gereken gizlilik esaslarını içeren ve proje sonunda ortaya çıkacak fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşıldığı sözleşmedir. Tübitak tarafından hazırlanan örnek proje sözleşmesini inceleyebilirsiniz.

Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programları

Devlet kurum veya kuruluşları tarafından üniversite ve sanayi işbirliği projelerini desteklemek ve teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş ekonomik destek programlarıdır. Desteklerin amacı, üniversite sanayi işbirliğinin yaygınlaştırılması, ülkemize ekonomik değer katacak ve uluslararası alanda rekabet gücümüze katkı sağlayacak yeni ürünlerin veya üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, mevcut ürünlerde veya üretim yöntemlerinde yenilik yapılmasına yönelik projelerin ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

# Üniversite sanayi işbirliği nedir

Category: inovasyon 

Tags: Universite, Arge