ArGe Proje Çağrıları - ArGe İşbirliği Projeleri

Proje Planı Örneği

Aşağıdaki, Proje planı örneği benzerini hazırlayıp, sitemizde ulaşabileceğiniz proje öneri formunu doldurarak arge projelerine proje ortağı bulabilirsiniz. Üniversite sanayi işbirliği ile projelerinizi güçlendirebilirsiniz. Yine yayınlanmış projelere Arge Proje Pazarı sayfasından ulaşarak projelere katılabilirsiniz. Eğer proje fikriniz yok ise arge örnekleri , inovasyon örnekleri ve dalga enerjisi inovasyon örneklerini inceleyip, kendi proje planınızı oluşturabilirsiniz.

# Proje planı örneği # Örnek proje planı # Proje planı örnekleri # Proje planı hazırlama

Proje planı örnekleri
Arge İşbirliği Proje Çağrısı Yap
Proje Planı Örneği
Proje Planı Örneği
Proje Planı Örneği
ArGe Patent Firması

Proje Adı: 
Hızlı Şarj Edilebilen Yüksek Kapasiteli Li-Ion Piller için sahte kapasitif Hibrid Elektrot Materyalleri


Proje Özeti: 
Önerilen proje, grafit anotlara dayalı mevcut nesil Li-ion pillerin birkaç dezavantajını ele almaktadır. Yeni geliştirilen hibrid anotlar, yüksek spesifik kapasite, şarj-deşarj oranları ve daha iyi emniyet sağlamak için faradik ve faradik olmayan tip Li-ion depolama avantajlarını birleştirecektir.


Proje Fikrinin Tanımı:
Önerilen fikir, yeni nesil Li-ion piller için yüksek kapasiteli ve hızlı şarj eden sözde kap kapasitif anot materyalinin özel tasarımını içeriyor. Tek bir elektrot mikroyapısında faradaik ve faradik olmayan tip Li-ion depolama mekanizması ekleyerek enerji ve güç yoğunluğunu iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Geliştirilen anot materyali başlangıçta Li-ion yarı hücrede incelenecek ve bunu takiben yeni geliştirilen hızlı şarjlı organik-inorganik hibrid katotlar içeren tam hücre konfigürasyonları yapılacaktır. Bu çalışma ayrıca, yüzey folyolarının (SEI oluşumu üzerindeki elektrolit kompozisyonlarının etkisi), geliştirilmiş anot materyalinin sahte kapasitif Li-ion depolama mekanizmasına etkisinin sistematik olarak araştırılmasını da içermelidir. Önerilen projenin nihai hedefi, gelişmiş malzeme / pil teknolojisinin ve bunların ticarileştirilmesinin ölçeklendirilmesidir.

Proje Bütçesi:


ArGe Alt Yapımız:Konsorsuyumu Oluşturan Mevcut Partnerler:
XY Malzemeleri-İspanya
Techn - İsrail
DGI-Güney Kore

Yeni Proje Partnerlerinden Beklentimiz:

Aşağıdaki görevleri yerine getirecek AR-GE enstitüleri, sanayi veya üniversiteleden proje ortağı arayışı içerisindeyiz
- Organik-inorganik hibrid katot malzemelerinin imalatı.
- Li-ion pil elektrotlarının yüzey kimyasını araştırabilecek laboratuvar. 
- Gelişmiş pil teknolojisinin ölçeklendirilmesi ve ticarileştirilmesi.


Başvuru Yapılacak Çağrı Başlıkları
M -ERA.NET 4 - 2017:
Çok fonksiyonel malzemeler
İletişim:
Proje Lideri:
Firma/Kurum ismi:
Adres:
Web Sayfası:
Email:
Telefon:

Desktop Site